Fallstudier

Renovering av belysning inomhus för sport- och nöjeshallar

Färdigt datum: september 2022

Plats:Polen

Renovering av belysning inomhus för sport- och nöjeshallar

Modernisering av sportbelysning

Under arbetet i sport- och nöjeshallen i Łaziska Górne demonterades 96 gamla, energikrävande armaturer med en effekt på 400W vardera.Dessa armaturer ersattes med moderna 200W LED-sportprojektorer i mängden 68st.

Armaturer med symmetrisk ljusfördelning installerades direkt ovanför den multifunktionella planen och asymmetriska armaturer installerades på väggarna.Som en del i investeringen byttes även de gamla nödarmaturer ovanför planen med hänsyn till skyddsnätens placering på anläggningen.

As-built-mätningar bekräftade uppnåendet av den enhetliga genomsnittliga belysningsstyrkan som antas i projektet på en nivå som överensstämmer med standarderna PN-EN 12193 och PN-EN 12464

Höjd 12m

Eav 500lux

U0: 0,85


Posttid: 2022-09-20